\ Εμφάνιση Επαγγελμάτων

Σύνθετη Αναζήτηση

Αναζήτηση σε:
Πεδία που θα εμφανίζονται στα αποτελέσματα: Περιγραφή
Συνθήκες εργασίας
Χαρακτηριστικά/Ικανότητες
Σπουδές
Επαγγελματικά Δικαιώματα
Τομείς/Προοπτικές
Πηγές πληροφόρησης

Αποκοπή καταλήξεων:    
 (Τι είναι η αποκοπή καταλήξεων;)
 


Πως χρησιμοποιείται η Σύνθετη Αναζήτηση

Η σύνθετη αναζήτηση αποτελεί έναν τρόπο για ευκρινέστερη αναζήτηση.

Πιο συγκεκριμένα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε έως πέντε διαφορετικά κριτήρια, να περιοριστούμε σε θεματική ενότητα αναζήτησης και να επιλέξουμε τις ενότητες που θέλουμε να απεικονιστούν.

Σε κάθε γραμμή κριτηρίων επιλέγουμε το πεδίο στο οποίο θα αναζητηθεί το σχετικό λεκτικό (π.χ. μόνο στον Τίτλο ή μόνο στην Περιγραφή ή σε Όλα τα Πεδία) και στη συνέχεια γράφουμε το λεκτικό αυτό.

Εάν σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε και άλλο κριτήριο, επιλέγουμε και πώς θα συνδέονται (ΚΑΙ - Ή). Για παράδειγμα, για να επιλέξουμε όλα τα επαγγέλματα που περιέχουν στον τίτλο τη λέξη ΦΥΣΙΚΟΣ ή τη λέξη ΧΗΜΙΚΟΣ επιλέγουμε στις γραμμές κριτηρίων: στην πρώτη γραμμή: [Τίτλος] - [ΦΥΣΙΚΟΣ] - [Ή] και στη δεύτερη γραμμή: [Τίτλος] - [ΧΗΜΙΚΟΣ]

Στη συνέχεια, αν θέλουμε να περιορίσουμε τα αποτελέσματα σε μία μόνο ενότητα επαγγελμάτων την επιλέγουμε.

Τέλος, αν στα αποτελέσματα μας επιθυμούμε να μην περιέχονται κάποιες πληροφορίες, για ευκολότερη σύγκριση, αφήνουμε επιλεγμένες μόνο τις παραγράφους που μας ενδιαφέρουν

Copyright © 2008 ΟΑΕΔ